Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I?III szkoły podstawowej (w świetle badań eksperymentalnych)

Książka

Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań
w pracy z uczniem klas I?III szkoły podstawowej (w świetle badań eksperymentalnych)

  • Wydawnictwo: Impuls
  • Rok wydania: 2013
  • ISBN: 9788378504405
  • Ilość stron: 210
  • Format: 16.0x23.5cm
  • Oprawa: Miękka
Wysyłka:
1 - 2 dni robocze + czas dostawy
Cena 28,00 PLN
Nasza cena 20,15 PLN
Oszczędzasz 28%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Cena 28,00 PLN
Nasza cena 20,15 PLN
Oszczędzasz 28%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Opis: Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań - Stańczak Irena

Irena Stańczak podjęła się opracowania zagadnienia wzbogacania teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej szczególnie w sferze rozwijania aktywności poznawczej, samodzielności poznawczej i twórczości uczniów klas początkowych przez wykorzystywanie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). Ten zakres dydaktyki wczesnoszkolnej, oparty na idei podmiotowości, aktywności, czynnego udziału uczniów w procesie kształcenia, należy uznać za istotny współcześnie obszar aktywności poznawczej badaczy i praktyków edukacyjnych.
Z recenzji wydawniczej prof. zw. dra hab. Stanisława Palki

Celem niniejszej książki jest dostarczenie zweryfikowanych empirycznie informacji o poziomie dyspozycji do myślenia twórczego najmłodszych uczniów i możliwościach stymulowania ich potencjału twórczego przez zastosowanie metodyki Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ Pedagogiki) w procesie dydaktyczno-wychowawczym na etapie nauczania początkowego.
Książka składa się z trzech części. Część pierwsza ma charakter teoretyczny i dotyczy problemów twórczości w świetle wybranych pozycji literatury zagadnienia. Zawiera charakterystykę wybranych aspektów rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. Zwrócona została tu uwaga na osobę nauczyciela kształcenia zintegrowanego, działania metodyczne i organizacyjne podejmowane przez niego w procesie edukacyjnym oraz na istotę TRIZ Pedagogiki i możliwości jej zastosowania w procesie dydaktycznym na pierwszym etapie instytucjonalnej edukacji dziecka.
W drugiej części książki przedstawiono założenia metodologiczne i organizacyjne badań empirycznych opartych na metodzie eksperymentu pedagogicznego. Opisano cele badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badań, teren i zakres badań oraz sposoby opracowania i prezentacji wyników badań.
Trzecia część książki zawiera analizę i interpretację uzyskanych wyników badań eksperymentalnych, a kończą ją podsumowanie i wnioski, wykaz bibliograficzny, spis tabel, wykresów oraz załączniki.
Prowadzenie badań naukowych dotyczących procesu wczesnej edukacji dziecka i sposobów optymalizacji pracy szkolnej tudzież skuteczności jej oddziaływania na dzieci staje się obecnie niezmiernie ważną i pilną sprawą społeczną. Moim zamiarem było nie tylko wzbogacenie teoretycznej wiedzy pedagogicznej przez poznanie, opisanie i interpretowanie elementów procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie nauczania początkowego, lecz także sformułowanie propozycji zmian na lepsze, wprowadzanie innowacji, próby wdrożenia metodyki TRIZ Pedagogiki w drodze eksperymentowania.
Skromnym zamiarem autorki jest wzięcie udziału za pośrednictwem tej książki w ważnej dyskusji nad obliczem współczesnego nauczania początkowego jako pierwszego etapu edukacji dziecka. Treść książki nie wyczerpuje podjętej problematyki, która ze względu na swoją złożoność i rangę pozostaje nadal otwarta dla dalszych eksploracji badawczych.
Książka jest adresowana do szerokiego kręgu Czytelników, którzy interesują się poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań organizacyjno-metodycznych, unowocześnianiem i doskonaleniem edukacji wczesnoszkolnej. Autorka ma nadzieję, że publikacja stanie się pożyteczną lekturą uzupełniającą dla studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczycieli nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego oraz wszystkich, którzy są żywo zainteresowani wychowaniem młodych Polaków.


Szczegóły: Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań - Stańczak Irena

Tytuł: Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań
Podtytuł: w pracy z uczniem klas I?III szkoły podstawowej (w świetle badań eksperymentalnych)
Autor: Stańczak Irena
Wydawnictwo: Impuls
ISBN: 9788378504405
Języki: polski
Rok wydania: 2013
Ilość stron: 210
Format: 16.0x23.5cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.33 kg
Promocje

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także: