Metodologia badań nad turystyką. Podstawy ontologiczne i epistemologiczne

Książka

Metodologia badań nad turystyką. Podstawy ontologiczne i epistemologiczne

  • Wydawnictwo: PWE
  • Rok wydania: 2021
  • ISBN: 9788320824230
  • Ilość stron: 146
  • Oprawa: Miękka
Wysyłka:
2 - 3 dni robocze + czas dostawy
Cena 49,90 PLN
Nasza cena 37,07 PLN
Oszczędzasz 25%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Cena 49,90 PLN
Nasza cena 37,07 PLN
Oszczędzasz 25%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Opis: Metodologia badań nad turystyką. Podstawy ontologiczne i epistemologiczne - Leszek Butowski

Głównym celem pracy jest próba określenia podstaw metodologicznych badań nad turystyką, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów ontologicznych oraz epistemologicznych. Wydaje się bowiem, że szczególnie w zakresie teoretycznych studiów nad tą dziedziną panuje znaczny regres. Wychodząc z powyższych przesłanek, zaproponowano zakres rzeczowy niniejszej książki, który w swojej zasadniczej części odnosi się do filozoficzno-metodologicznych podstaw badań nad turystyką. Złożyły się na niego dwie główne perspektywy: ontologiczna i epistemologiczna. Zdaniem autora w największym stopniu wpływają one bowiem na sytuację poznawczą poszczególnych dziedzin wiedzy. W pierwszej części pracy (rozdział 1) postawiono fundamentalne pytania o naturę rzeczywistości turystycznej jako przedmiotu badań. Z kolei w jej drugiej części (rozdział 2) podjęto dyskusję na temat możliwości jej poznania, a tym samym uzyskania (możliwie pełnej i pewnej?) wiedzy o turystyce w rozumieniu episteme. Ujmując te zagadnienia bardziej szczegółowo, w zakresie podstaw ontologicznych badań nad turystyką poszukiwano przede wszystkim odpowiedzi na pytania o przedmiot poznania, to jest: czym jest i jaka jest najgłębsza natura rzeczywistości turystycznej (jako części rzeczywistości społecznej), a w tym kontekście: czym jest turystyka? Na czym polega jej istota? Jakie są jej cechy konstytutywne i konsekutywne? Z kolei w perspektywie epistemologicznej uwagę skupiono na możliwościach (ale także ograniczeniach) i kierunkach naukowego poznawania turystyki – w zakresie przedmiotowym określonym na poziomie ontologicznym. W tym kontekście starano się znaleźć odpowiedzi na pytania o obiektywizm i subiektywizm poznania, przede wszystkim w odniesieniu do głównych stanowisk ontologiczno-epistemologicznych w naukach społecznych, którymi są realizm i relatywizm. Przy czym, dostrzegając zasadnicze różnice między nimi, podjęto jednak próbę znalezienia stanowiska kompromisowego w formie podejścia realistyczno-humanistycznego – jako podstawy metodologicznej badań nad turystyką (rozdział 3). Rozważania natury epistemologicznej kończy rozdział 4, w którym podjęto tematykę dorobku teoretycznego studiów nad turystyką. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do różnych dyscyplin prowadzących badania w tym zakresie – w świetle obowiązujących w nich głównych paradygmatów metodologicznych, to jest neopozytywizmu oraz podejścia humanistyczno-interpretacyjnego. Całość opracowania uzupełniają rozważania natury instytucjonalno-organizacyjnej. Dotyczą one ewolucji badań nad turystyką w ujęciu historycznym, również w kontekście wkładu różnych szkół narodowych do osiągnięć w tym zakresie (rozdział 5). W rozdziale 6 przeprowadzono zaś dyskusję nad problemem (multi-? inter-? post-?) dyscyplinarności akademickiej studiów nad turystyką.


Szczegóły: Metodologia badań nad turystyką. Podstawy ontologiczne i epistemologiczne - Leszek Butowski

Tytuł: Metodologia badań nad turystyką. Podstawy ontologiczne i epistemologiczne
Autor: Leszek Butowski
Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320824230
Języki: polski
Rok wydania: 2021
Ilość stron: 146
Oprawa: Miękka
Promocje

Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także: